Britské univerzity v čase pandemie

by - 5/15/2020


Ahoj,
pandemie pořádně zamávala se všemi sektory života. Ať už se bavíme o výkonu zaměstnání, způsobech trávení času či vzdělání, všechno se muselo přizpůsobit náhlému omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi, abychom zabránili šíření koronavirového onemocnění. Třetí zmíněná věc se mě jakožto vysokoškolského studenta dotýká nejvíc. Školy a univerzity zde v Británii stejně jako jinde na světě dočasně zavřely dveře. Právě o tomto tématu bych se ráda rozpovídala více. Jak to vypadá se školstvím v Anglii teď. Jak funguje v době izolace?  
Hey,
the pandemic brought chaos to all sectors of life. Whether we're talking about work, ways of spending free time or about education, everything has had to adapt to a sudden restriction of free movement and contact with other people to prevent the spread of coronavirus disease. The third aspect I mentioned concerns me the most as I am currently a university student. Schools and universities here in Great Britain, as well as elsewhere in the world, have temporarily closed their doors. I would like to talk more about this topic. How does it look like with education in England now? How does it work during the lockdown?


Vývoj událostí vás jistě nepřekvapí. 23. března se drahý britský ministerský předseda rozhodl, že je na čase vyhlásit karanténu a všechny zavřít doma s výjimkou výletů do obchodů (pouze k nákupu nezbytností, nikoliv 100 rolí toaletního papíru a 30 balení těstovin), s výjimkou jedné venkovní pohybové aktivity denně a pak když pomáháte potřebným, nebo musíte do zaměstnání. Úplně nepodchytil tu věc s hranicemi, takže podle některých zdrojů do Británie stále denně přicházely stovky lidí - potenciální přenašeci nákazy, které nikdo nekontroloval a nikdo jim též nenařídil povinnou čtrnáctidenní karanténu. Já se chci ovšem zaměřit na skutečnost, že svým prohlášením neprodyšně uzavřel školy.
The course of events will certainly not surprise you. On 23 March, our dear British Prime Minister finally decided it was time to announce immediate quarantine and close everyone at home, except for shopping trips (only to buy necessities, not 100 rolls of toilet paper and 30 packs of pasta), except for one outdoor physical activity a day except for when you help the vulnerable or you have to go to work. He did not fully solve the border thing problem, so according to some sources, hundreds of people still came to Britain every day - potential carriers of the disease. And no one had checked them or had ordered them to undergo a mandatory 14-day quarantine. However, I want to primarily focus on the fact that he closed the schools with his announcement. 

Liduprázdné centrum Londýna

Pro UAL, kde studuji prvním rokem Design for Art Direction, to samozřejmě platilo také. Naše univerzita si v tu dobu užívala naprosto zbytečné volno trvající měsíc až do Velikonoc . Mimochodem, před pauzou se univerzita účastnila stávky za zlepšení podmínek pro akademický sbor. trvající skoro čtyři týdny a mnoho lekcí bylo zrušeno. Po měsíční velikonoční pauze se znovu jaksi rozjela výuka, tentokrát zcela online.  A řeknu vám, že je to dost na prd.
The UAL, where I am studying the first year of Design for Art Direction course, wasn’t an exception. At that time, our university was enjoying a completely useless one-month-long break lasting until Easter. By the way, before the break, the university joined a strike to alert about bad conditions for the academic staff. The strike lasted for almost four weeks and many lectures were cancelled. After a month of Easter break, the classes started again, now completely on-line. And let me tell you, it sucks.

Výjimečně v metru.
UAL (University of the Arts London) ani za normálních okolností nenabízí mnoho kontaktních hodin. Náš kurz byl vměstnaný do 11-12 vyučovacích hodin týdně. To znamená, že člověk musí vynaložit mnoho času a energie na samostudium. Aspoň v tomto bodě instituce a především její vybavení nabízelo jistou podporu. V podobě workshopů, technických a prostorových zařízení a také možnosti stýkat se a spolupracovat s dalšími studenty. S online výukou takové možnosti samozřejmě odpadly, nebo byly výrazně omezeny. Také se omezil již tak minimální počet hodin s lektory. 
UAL (University of the Arts London) does not normally offer many contact hours. Our lectures fit into 11-12 hours per week. This means that we have to spend a lot of time and energy on self-study. For this, the institution (building) and its equipment offer at least some support in the form of workshops, technical and spatial facilities, as well as opportunities to interact and collaborate with other students. With online teaching, of course, such possibilities have disappeared or have been significantly reduced. The already minimum number of contact hours has also been reduced.


Zbylo nám pár vzácných okamžiků, kdy jsou učitelé přítomní v Zoom hovoru a vedou něco jako lekci. Jinak jsme odkázáni na emailovou konverzaci a při troše štěstí ulovíme 20 minut soukromého tutoriálu. Abych jim nekřivdila, poskytli nám množství výukových materiálů a odkazy na zdroje informací. Stále musíme pracovat na projektech v těchto velice limitovaných podmínkách - některé projekty dokonce vyžadují spolupráci s ostatními studenty, což v momentální situaci lze provést jenom napůl. Naše univerzita je založená především na vytváření kontaktů, profesních vztahů a na aktivní kolaboraci s lidmi v oboru. Karanténa nás o tuto možnost téměř úplně připravila. 
We have a few rare moments left when teachers are present in the Zoom call and lead something like a lesson. Otherwise, we have to rely on an email conversation and with a little bit of luck, we can get 20 minutes of a private tutorial. To be fair, they provided us with a lot of teaching materials and links to sources of information. We still have to work on projects in these very limited conditions - some projects even require collaboration with other students, which can be done barely halfway. Our university is based primarily on making contacts, professional relationships and active collaboration with people in the field. Quarantine has almost completely taken this possibility of growth and learning process from us. 

Nikdo z nás nebyl připravený na celosvětovou pandemii. Nemohu nikoho vinit, natož moji univerzitu, které se snaží nové situaci přizpůsobit. Faktem zůstává, že jsme byli připraveni o většinu benefitů a důvodů, kvůli nímž jsem považovala za přijatelné platit studijní poplatek 9250 liber za rok. Přitom naše poslední pořádná výuka probíhala před stávkou a před izolací, tedy zhruba v polovině února. Kdybych chtěla online studium, vybrala bych si online studium (a platila mnohem méně). Navíc studovat umělecký obor přes internet ztrácí hodně ze své podstaty. Vybírat stejný poplatek za polovičatou výuku s omezenými možnostmi a bez pořádných lekcí za poslední 4 měsíce nepovažuji za férové jednání. 
None of us was ready for a global pandemic. I can't blame anyone, not even my university, for trying to adapt to the new situation. However, it remains a fact that we were deprived of most of the benefits and reasons why I considered it acceptable to pay a tuition fee of £ 9,250 a year. At the same time, our last proper lectures happened before the strike and before the isolation, i.e. in the middle of February. If I wanted to study on-line, I would choose an online course (and I would pay much less then). In addition, studying an art degree remotely loses much of its essence. I don’t think it is a fair deal to charge the same fee for half an amount of contact hours with very limited possibilities and without proper lessons in the last 4 months.Vzdávat se nehodlám, naopak zkusím z prvního ročníku vytěžit co nejvíc, ačkoliv s jistotou vím, že do školy se podívám nejdřív v září. Ale myslím, že letošní pandemie, karanténa a postoj, jež k nim zaujaly britské univerzity, naplno ukazuje, že jsou víc než cokoliv jiného jen zdrojem peněz bez skutečného zájmu o samotné studenty. 
I don't plan to give up at all. I will try to get the most out of my first year, although I know for sure that I will go to school at the earliest in September 2020. But I think that the pandemic, the quarantine clearly showed the real attitude and thinking of the British higher education system. More than anything else, universities are just a source of money without a real interest in the students themselves.


Maddie
Prosím, podpořte mě a sociálních sítích. :)

Image sources: canva.com, Instagram.com
KOREKTURA TEXTU: BÁRA KOŠŤÁLOVA

You May Also Like

13 komentářů

 1. Bohužel je to tak, jak píšeš. :) Chápu proč jsou univerzity (a další instituce) zavřené, ale je to na nic. Pro nás studenty, nikdo neudělá téměř nic. Online výuka téměř žádná, takže ani žádné materiály ke zkouškám. U nás funguje přístup typu: najdi si sám, vypracuj si sám, uvidíme se u zkoušky. :(
  Už aby se vše vrátilo do normálu...
  Přeju pevné nervy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To mě opravdu mrzí, že se k tomu vaše škola takto postavila. Doufám, že jsi to i přesto zvládla :)

   Vymazat
 2. Naprosto s tebou souhlasím, bohužel je to realita. Snad už tahle situace je u konce nebo se k němu aspoň blíží. Nejen pro studenty je to velká zátěž. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chápu, že i pro učitele to musel být boj. Snad už podobnou situaci nebudeme muset řešit. :)

   Vymazat
 3. Mne přijde výhodné asi v tom, že více stíhám materiály k seminární práci, a to jen díky tomu, že Národní knihovna měla online přístup. Jinak mě to též štve a radši bych získávala věci ve škole.
  Doufám, že už to brzy bude u konce. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pořád je lepší si do té knihovny jít sednout a hledat si věci přímo z ní, než z postele. :D To naprosto chápu.

   Vymazat
 4. I have heard a lot of complaints about this distance learning; and young people and students and parents are unhappy
  from what you write is in the UK, these restrictions came later than for example in my Poland
  Well, in my opinion, the pandemic has lowered the whole truth; not only about universities but about everyone - so I agree with you 🙂
  Regards and follow your blog

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I understand that no one was expecting this so we could not be ready. But I wish our university would compensate online learning at some way.

   Vymazat
 5. My jeli úplně online a museli jsem psát testy i dělat projekty v týmech i samostatně. Byl to záhul, ale já už bych to klidně i nechala. Měla jsem víc času na sebe :) A naše škola reálně se teď snaží o to, aby dostala akreditaci na online výuku :)

  Gabux | Poslední článek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co studuješ za obor? Jsem si jistá, že u některých oborů online výuka vůbec nevadí, vlastně je to lepší. V mém případně to tak ovšem nejde, respektive tím přicházíme o hodně.

   Vymazat
 6. S tým štúdiom online ma to mrzí, že to neuchopili lepšie, lebo podľa mňa keď sa chce tak sa to dá. My sme na Slovensku na našej vš po dvoch týždňoch doma hneď nabehli na online prednášky aj semináre, starší vyučujúci s tým mali viac problém, ale pomáhali doktorandi a podobne. Skupinové zadania sme riešili so spolužiakmi prevažne cez fb cez call alebo chat a celkom to šlo, zdieľané dokument cez drive sa stali samozrejmosťou :D Ono asi aj záleží od možností školy a učebného odboru, ale ja som teda našťastie mala pocit, že sa nám vyučújúci venovali dostatočne a odprenášali tak ako keby sme boli v škole :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem ráda, že se to tvoje škola snažila takto aktivně řešit. Snad se ti úspěšně povedly všechny zkoušky a testy :)

   Vymazat
  2. Ďakujem :-) Testy boli dosť prísne, vraj aby sme neodpisovali, tak na niektorých predmetoch bolo šialene málo času :D Ale v konečnom dôsledku som to zvládla a dúfam, že od septembra to už bude viac menej o normálnom vyučovaní :D

   Vymazat