Rutina

by - 12/13/2019Ahoj,
já přemýšlím až moc, což většinou situace nelepší, ale zhoršuje. Asi o svém nadměrné přemýšlení napíšu v budoucnu celý článek. Dnes chci ale pouze ventilovat část myšlenek a pobavit se na téma rutina. To slovo vám je jistě dobře známé, s rutinou se denně setkáváme. Děsí vás nebo ji opak vítáte?
Hey,
I overthink way too much which usually doesn´t make a situation better but actually worse. I may write a whole article about my overthinking in the future. But today, I only wanna vent a few of my thoughts and talk about the topic of routine. I am sure that this word is very familiar to you, we face routine every day. Does it scare you or do you welcome it n your life?


Znamená rutinní nudný?
Does routine mean boring?

Nevím, kdo mi vnukl takovou myšlenku, já ale toto slovo vnímám lehce negativně. Děsím se rutiny, přesto právě na ní stojí svět. Když půjdeme do extrému, můžeme říct, že samotné žití je jedná obrovská rutina, biologický cyklus a fungování lidského těla. Sluneční a měsíční cykly jsou neměnné, pohyb planety Země, to jsou pevně dané skutečnosti. Během života nás provází rutina, jež jsme si vytvořili jako společenost, abychom dokázali fungovat a prosperovat. Každý z nás si prošel minimálně povinnou školní docházkou, přičemž se pravidelnost učebního rozvrhu a ranního vstávání jistě snažil nejednou narušit náhlou nevolností, která se ne vždycky zakládala na pravdě. Většina si to prodloužila i na střední školu a následně univerzitu (pravda, že vysoká škola nabízí možnost relativní rozmanitosti), než se vrhla do rutiny lehce odlišného druhu - do práce, která může (ale nemusí) být samotnou definicí tohoto slova.
I don´t know who gave me this idea, but I see our word as quite a negative one. I am scared of routine, yet our world is based on it. If we take it to an extreme, we can say that being alive itself is one big routine, the biological cycle and the functioning of the human body. The solar and lunar cycles are immutable, the movement of the planet Earth is fixed. As a society, we have created a routine that is necessary for social functioning and prosperity. Each one of us has undergone at least the compulsory school attendance, while we have tried to disrupt the regularity of our timetable and the morning getting up at least a few times with sudden nausea, not always based on truth. Most of us have extended an attendance to high school and then to university (it is true that a college offers some relative diversity) before plunging into a routine of a slightly different kind - to work, which can (but doesn´t have to) be the very definition of our today´s word.

row texture plastic chair floor seating cobblestone wall audience line soccer vacant empty football brick stadium material art arena net brickwork nobody flooring road surface monotony

Je rutina uklidňující?
Is routine calming?

Je na ní něco velmi lákavého a uklidňujícího. Rutina vám nabízí určitý komfort a jistoty. Rutina je jednodušší. Nemusíte vydávat extra energii na přemýšlení a improvizaci, nohama pevně stojíte na známé půdy, vaše tělo a mysl přepnou do naučeného módu. Ať už se jedná o takové maličkosti jako vždy stejná objednávka v restauraci (dobře, chápu, že vám kuřecí křidélka prostě chutnají), nebo rozsáhlejší záležitosti jako zaměstnání. Ne všichni mají luxus volby, vybrat si však dobrovolně rutinu a s ní spojený komfort váš život nenaplní a časem začne nudit. O to horší, pokud jednotvárnost pronikne do blogového světa, neboť blogování by mělo být synonymem kreativnosti a snahy inovovat. Nemůžeme sice zcela upustit určité organizovanosti , ale stále častěji narážím na zejména knižní blogy, kde se dokola opakují tři druhy článků totožného formátu bez špetky tvořivosti, a sice měsíční knižní plány, rozbalovačka a měsíční knižní shrnutí, a sem tam recenze, která tedy narušuje celkovou jednolitost. Píšete, protože vás to baví, nebo jste až po uši zabředli do rutiny?
There is something very tempting and calming about it. A routine offers you a sense of comfort and a feeling of security. Routine is easier. You don't have to spend extra energy on thinking and improvising, your feet stand firmly on a familiar ground, your body and mind will switch to an already known mode. Whether it is such a little thing as always ordering the same in a restaurant (well, I understand that you just like chicken wings), or larger matters like a job. Not everyone has the luxury of choice, but to voluntarily choose a routine and the comfort associated with it won´t fulfil your life and will become boring after some time. It would be even worse if monotony penetrated the blog world, as blogging should be synonymous with creativity and an effort to innovate. We cannot completely refrain from being a bit organized, but... I increasingly come across book blogs in particular, where there are three types of articles of the same format repeated over and over again, with no creativity on top - monthly reading plans, unboxings and monthly reading summaries, occasionally a book review that breaks an overall monotony. Do you write because you enjoy it, or have you got stuck in your routine?

 Facade, Architecture, Side, Office Building, Building

Zabíjí rutina?
Does routine kill?

Možná jsem tolik posedlá tímto slovem a jeho vlivem na naše životy, protože jsem od přírody kreativní osoba a můj mozek miluje přijímat nové podněty, objevovat a tvořit. Každý potřebuje trochu spontánnosti, jež simuluje jeho mentální růst. Nemusíte třikrát ročně kompletně překopat styl žití, rutina je do určité míry naprosto v pořádku. Lidská bytost není stavěná na úplný chaos a nahodilost, potřebuje jistoty, o něž se může opírat. Zároveň jsme ale předurčeni ke kreativitě. Rutina ovládá velkou část našeho života, proto není třeba vnášet ji do života více. Ne vždy si můžeme vybírat, nedovolte ale proměnit váš celý život v jednotvárný koloběh jenom proto, že je to snažší. Postupně vás to spolehlivě zabije.
Maybe I am so obsessed with this word and its influence on our lives because I am a naturally creative person and my brain loves to receive new impulses, discover and create. Everyone needs a little spontaneity to simulate their mental growth. You do not have to completely change the lifestyle three times a year, the routine is pretty fine to some extent. Human beings are not built for total chaos and randomness, we need certainties on which we can rely. However we are destined for creativity at the same time. Routine already controls much of our life, so there's no need to bring more of it there. We can´t always choose, but please do not let your whole life turn into a monotonous cycle just because it's easier. It will surely kill you.

A teď zkuste spočítat, kolikrát jsem použila slovo rutina. Já vím, že je skoro v každé druhé větě ;)).
And now try to count how many times I used the word routine. I know that it is in almost every second sentence ;)).

Maddie
Prosím, podpořte mě na sociálních sítích. :)


You May Also Like

16 komentářů

 1. Jsem rád, že jsem si přečetl váš článek o tomto myšlení - mám úplně stejné 😊
  Nikdy jsem nenašel rutinní nudu, líbí se mi to, protože mi dává pocit stability, pohodlí a bezpečnosti 😃
  pozdravy
  Lili

  OdpovědětVymazat
 2. No jo, rutina. Na jednu stranu mě taky děsí, vždycky mám po dvou týdnech, kdy jsem dva víkendy seděla doma a učila se, pocit, že můj život je doslova koloběh pokusů o cosi, co nemůžu zvládnout. Neměla bych pořád něco podnikat? Neměla bych pořád být v pohybu, ve střehu, zkoušet nové a vrhat se do neznáma? Tenhle pocit mi hodně vnukají sociální sítě. Ve skutečnosti mám ale rutinu ráda. Mám ráda, když vím, kdy budu mít kolik času a jak bych jej mohla využít. Ráda chodím naproti pravidelnému spánkovému režimu a rozhodně mi nevadí, když časy odjezdů vlaků zůstávají stejné a já tak nemusím pokaždé vyhledávat nový spoj. :D

  Hezké čekání na návrat domů! :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravidelný spánek, či neměnné spoje je právě ta nutná rutina, kterou bych neměnila. Udržovat určitý pořádek je nezbytné, ale zase je fajn vnést si do života trochu zpestření v jiných oblastech.

   Děkuji moc :))

   Vymazat
 3. Myslí, že určitému druhu rutiny se nevyhne nikdo z nás. :) Jde ale o to, nakolik se jí necháváme ovládat. Souhlasím, že v dnešní společnosti má slovo spíš negativní zabarvení, ale myslím, že tomu tak úplně není. Určitá pravidla a jasnost v každodenním životě je prospěšná. :)
  Řekla bych, že občas to chce všední rutinu rozbít a hlavně neupadnout do stereotypu. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, že potřebujeme určitou strukturu a režím, úplný chaos by nám neprospíval. Klíčem je právě stereotyp, pokud do něj zapředneme příliš hluboko, není to dobré.

   Vymazat
 4. Myslím si, že mě osobně rutina nevadí. Prostě vím, co mě čeká a mám klid. Sem tam je ale dobré si pozměnit rutinu nějakou tou změnou. :)

  OdpovědětVymazat
 5. Skvěle napsané! Naprosto s tebou souhlasím a rutinní způsob života bych určitě v budoucnu nechtěla, už teď se proti tomu snažím bojovat..:)

  OdpovědětVymazat
 6. Nadměrné přemýšlení znám až moc dobře, je to někdy fakt otrava. Ale snažím se brát taková, jaká jsem a prostě to ke mě patří. Občas se přistihnu, jak něco dělám a ani nevnímám co a jak a pak si vždy říkám, že je na čase něco změnit a z té rutiny vystoupit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někdy bych potřebovala můj mozek na chvíli vypnout a odpočinout si na chvíli :D
   Tak to má být. Do určité míry je rutina užitečná, ale někdy je třeba ji narušit a být kreativní.

   Vymazat
 7. I always do sth to break my routine :)

  OdpovědětVymazat
 8. Zajímavý článek :)Myslím, že rutině se asi úplně vyhnout nelze, ve vztahu, v práci, všude. Asi mám ráda trochu rutiny. Když se vše ustálí, nedějí se žádné dramatické změny, třeba v práci, když se jí naučím a začnu ji fakt naplno ovládat. Ale na druhou stranu nesmí té rutiny být moc. Občas musí být nějaká změna nebo zpestření, jinak by to bylo zoufale nudné :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nelze a já neříkám, že to je špatně. Jen nesmí ovládnout celý náš život, jak píšeš, a postřídat se s nějakým nápaditým dobrodružstvím. :)

   Vymazat