Čas se posunout

by - 3/15/2020


Ahoj
vítám vás na novém blogu,... který na pohled vypadá úplně stejně jako ten předchozí. Přesto pro mě má přestěhování veliký význam. Předchozí blog existuje již přes pět let a za tu dlouhou dobu se některé zájmy a postoje v mém životě změnily. Můj styl se posunul, začala jsem se zaměřovat na trochu jiné čtenáře, vzhledem článků též prošel jistými úpravami. Dále musím podotknout, že jsem se v uspořádání své vlastní webstránky začala ztrácet, Wallet of Infinity je tématicky rozpolcený, někdy můj zájem a chuť do psaní dokonce upadaly.
Hi!
welcome to a new blog ... that visually looks exactly the same as the previous one. Yet moving has a great importance to me. The previous blog has existed for over five years, and over that time, some of my interest and opinions have changed. My style has shifted, I started focusing on a slightly different group of readers, and the articles have also undergone some changes. I also have to note that I started to get lost in the organizing of my own website.

Proto jsme tady. Nezačínám nanovo, spíš nabírám nový dech a nový směr. Maddie & Her Stuff vám nabídne především témata dotýkající se mého života, mých zážitků a osobních i pracovních zkušeností, samozřejmě spousta cestování, vysoká škola, úvahy a zamyšlení a v neposlední řadě také filmy a knihy. Nechť se líbí. :)
That's why we're here. I am not starting again, but rather taking new breath and new direction. Maddie & Her Stuff will offer you topics related to my life, my personal and professional experiences, a lot of travel (of course), college, thoughts and reflections, and last but not least films and books. Hope you will like it. :)

Maddie
Prosím, podpořte mě a sociálních sítích. :)

Image sources: canva.com, pixabay.com

You May Also Like

10 komentářů