YT channels I enjoy lately

by - 12/05/2020

 Youtube. Všichni ho známe, všichni ho používáme, neříkejte, že ne. Je to streamovací platforma, která může sloužit jako kvalitní zdroj zábavy, informací či inspirace, avšak musíte takzvaně oddělit zrno od plev. Jinými slovy, ať už používáte Youtube pro relax a pobavení, nebo pro edukační účely, vyplatí se důkladně protřídit nabízený obsah, aby jste se dostali ke kvalitní tvorbě. Ráda bych sdílela pár tipů na kanály, které považuji za buď kvalitně zábavné, nebo kvalitně inspirativní. Kanály, jež jsou výjimečné úrovní tvorby, obsahem, nebo zkrátka něčím, co si zaslouží pozornost.
Youtube. We all know it, we all use it, don´t try to contest my words. It is a streaming platform that can be used as a quality source of entertainment, information or inspiration, but you must separate the grain from the chaff. In other words, whether you use Youtube to relax and have fun, or for educational purposes, it is worthy to sort the offered content so that you receive the quality work. I'd like to share a few tips for channels that I find to be either fun or inspiring. Channels that reach an exceptional level of creation, bring quality content, or simply something that deserves attention.


Sorelle AmoreSorelle Amore oslní zářivým úsměvem, neutuchající energií a nefalšovanou radostí do života. Tato austrálska fotografka, digitální nomádka a influencerka ukazuje svým sledujícícím, jak maximalizovat zkušenost lidské existence a jak žít úžasný život. Skrze svoje videa vás bere na cestu kolem světa, nabízí bezedný zdroj inspirace co se fotografie týče a často hovoří na téma osobního i kariérního rozvoje. Život v jejím podání je něco natolik krásného, že ho chcete žít plnými doušky. Baví originální vizuální styl a estetika Sorelliny tvorby a také její opravdovost a upřímnost před kamerou. Její videa uspokojí obsahově i vizuálně a skutečně inspirují k činu.
Sorelle Amore dazzles with a bright smile, endless energy and true joy of life. This Australian photographer, digital nomad and influencer show her followers how to maximize the experience of human existence and how to live a wonderful life. Through her videos, she takes you on a journey around the world, offers a neverending source of inspiration when it comes to photography- Sorelle also often talks about personal and career development. Life from her perspective is something so beautiful that you want to live it to the fullest. I enjoy the original visual style and aesthetics of Sorella's work, as well as her authenticity and sincerity in front of the camera. Her videos satisfy visually, boost positive energy and inspire to raise an action.

Exurb1a


Den, kdy pochopím, jak fungují názvy Exurb1a videí, mi pravděpodobně změní život navždy. To je snad jediný kanál, na kterém se pod titulkem "Misery was" skrývá semi-edukativní video o genetice. Já vlastně nevím, co bych měla o Exurb1a říct. Tvoří videoeseje, které se zabývají širokou škálou témat na pomezí psychologie i vědy, rozebírá existenciální otázky z netradičních úhlů pohledu. Dívat se na jeho videa je jako exploze obrazů a slov, náhodná tiráda pojmů a vět, která zdánlivě nemá hlavu a patu, přitom však skrývá podivně logické vysvětlení. Po shlednutí nic nechápete, ale zároveň máte pocit, že jste právě porozuměli podstatě vesmíru. Baví mě to.

The day I finally understand titles of Exurb1a videos will likely change my life forever. This is perhaps the only channel where a video called "Misery was" is actually semi-educational rant about genetics. I don't really know what I should say about Exurb1a. He creates video essays that deal with a wide range of topics on the border of psychology and science, analyzes existential issues from non-traditional perspectives. Watching his videos is like an explosion of random images and words, tirade of concepts and sentences that seem to be unrelated but hold strangely logical explanation at the same time. When you watch one of Exurb1a creations, you don't understand anything, but you also just understood the essence of the universe. I enjoy it.

Andrew KirbyAndrew Kirby natáčí edukačně motivační a lifestylová videa zabývající se filozofií, osobním rozvojem a nastavení mysli. Mimoto založil a spravuje Time Theory program, který si klade za cíl naučit lidi využívat jejich vás naplno. Na jeho kanál jsem narazila díky sérii o prokrastinaci a musím uznat, že ten člověk ví, o čem mluví. Navzdory jeho mladému věku je Andrew Kirby velmi vzdělaný v oblasti svého niche. Jeho videa jsou zajímavá, jasně strukturovaná, nabízí kvalitní informace, Kirbyho energetický, naléhavý projev opravdu dokáže zapůsobit na diváka a přinutit ho odstartovat změnu. Za poměrně krátkou dobu se kanál dostal přes půl milionu odběratelů, což také dokazuje jeho kvalitu a přínos.
Andrew Kirby makes educationally-motivational and lifestyle videos dealing with philosophy, personal development and mindset change.  In addition, he is a founder of the Time Theory program, which aims to teach people to value and use their time to fullest. I came across his channel thanks to a series about procrastination, and I must admit that this man knows what he is talking about.  Despite his young age, Andrew Kirby is very educated in his niche.  His videos are interesting, clearly structured, offer quality information, Kirby's energetic, urgent speech can really impress the viewer and force him to start a positive change.  In a relatively short time, the channel reached over half a million subscribers, which also proves its quality.

RØBNyní se přesouváme k odpočinkovému a zábavnímu (ehm, prokrastinačnímu) obsahu.
Na dvacetičtyřletého youtubera, videotvůrce hudebního umělce Roba Lopeze jsem narazila díky parodii reklamy na nejnovější iPhone. Na svém kanálu má dokonce celou série "If Apple commercials were honest" a v podobném duchu se nese většina jeho videí, mimoto také sdílí vlastní hudební tvorbu. Zaujal mě RØBův vytříběný sarkastický, 100% vtipný smysl pro humor, který sdílíme, a jeho schopnost udělat si ze sebe legraci elegantní způsoben. Jeho videa a parodie mají úroveň a kvalitou, díky které vystupuje z řady podobných tvůrců.
Now, we move to more relaxing and entertaining (eh, procrastinating) content.
I came across RØB' s youtube channel when randomly watching his iPhone commercial parody. It was such a great, satirical video that I immediately went to find out more about this YouTuber and his videos. In addition to the whole series "If Apple commercials were honest", Rob makes similarly tuned parodies and videos, and he also shares his own music.  I love RØB's refined sarcastic, 100% witty sense of humour that we have in common, and his ability to make fun of himself elegantly.  His videos are fresh, hilarious and have the level and quality that makes Rob stand out from other creators.

Zhrebny & Frlajs


Zhrebny & Frlajs je slovenský kanál tvořící sketche a středně dlouhá scénková videa, obvykle ve stylu "Typy přítelů, typy lidí v obchodě, typy řidičů" a podobně. Na první pohled zaujme velice dobrá produkční kvalita, za kanálem stojí celý tým skvělých filmařů a stejně výborných herců. Videa jsou natáčená s lehkou nadsázkou a humorem, přesto stále ze života a velmi uvěřitelná. Člověk se při sledování upřímně pobaví. Dobrá zpráva pro anglicky mluvící uživatele: k videím jsou přidané ručně dělané anglické titulky. S natolik dobrou obsahovou a vizuální kvalitou by si kanál Zhrebny & Frlajs zasloužil více pozornosti.

Zhrebny & Frlajs is a Slovak channel making sketches and medium-length scene videos, usually in the style of "Types of friends, types of people in the store, types of drivers" and so on. You immediately notice an outstanding video quality,  there is a whole team of great filmmakers and equally excellent actors behind this channel. The videos are shot with a slight exaggeration and great humor, yet still out of life and very relatable.  I have a lot of fun while watching. Good news for English speaking users: customise English subtitles are added to the videos. With such good content and visual quality, the Zhrebny & Frlajs channel definitely deserves more attention.


Znáte některé z těchto YouTube kanálů? Jaké byste mi doporučili vy? Napište do komentářů!

Do you any of these YouTube channels? Which one would you like to recommend? Write it to the comments below!

Maddie

Prosím, podpořte mě a sociálních sítích. :)

FACEBOOK × ART IG × OSOBNÍ IG


image source: canva.com


You May Also Like

8 komentářů

 1. Jediný kanál, který mám ráda a sleduji, je nigahiga. Jedná se hlavně o různé zábavné scénky. :) Jinak na youtube ani moc nekoukám. :D

  OdpovědětVymazat
 2. Tyhle kanály neznám a mám co dělat, abych stíhala sledovat všechny vlogmas od mých oblíbenců. :D Každopádně pár tvých tipů mě zaujalo a mrknu na ně. :)

  OdpovědětVymazat
 3. Na youtube rozhodně všichni trávíme velké množství času a je jen na nás, jak kvalitní obsah si vybereme. :) Co se týče tebou zmiňovaných, znám jen poslední z nich. Na ně se ráda kouknu a souhlasím, že si s videi po obsahové i vizuální stránce dávají záležet. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Určitě si zaslouží více pozornosti podle mě.

   Hezké Vánoce! :)

   Vymazat
 4. I do not know any of these channels on Youtube (oh yes, you have to separate the grain from the chaff)
  I often watch videos there, but usually they are music videos or make-up vlogs (Maxineczka, Klaudia CukierPuder)
  best regards

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oh, I see, YouTube can be a great inspiration source for almost anything.

   Merry Christmas! :)

   Vymazat